fbpx

3 типични грешки при изучаването на немски език

3 типични грешки при изучаването на немски език

Когато учим немски,  често срещаме различни проблеми. Слушане-разбиране, лексика, граматика, „der, die und das“ всичко това не е лесно. Но някой грешки са типични. Те просто могат да се избегнат. Затова в тази статия ще обясним 3 типични грешки. За по-полезно сме дали освен примерите на немски, така и на английски език.

 

  Грешка 1 – für (за) vs. vor (пред; преди) 

 • "Für" на английски е "for":
  Das ist für mich ein Problem.

Това за мен е един проблем.
This is a problem for me.


Für heute bin ich mit der Arbeit fertig.

За днес съм готов с работата.
I'm done with work for today.

 

 • "Vor" на английски е "in front of / before"
  Ich warte vor dem Haus.

Аз чакам пред къщата.
I'm waiting in front of the house.


Vor dem Unterricht muss ich mich vorbereiten.

Преди учебния час трябва да се подготвя.
I have to prepare before class.

Грешка 2 – in (в, на) vs. im 

 • "im" стои за"in dem – Dativ" (Englisch: in the / at / inside):
  Heute isst er im Restaurant.

Днес той се храни в ресторанта.
Today he will eat in/at the restaurant.


Im Wald ist es einsam.

В гората е пусто.
It's lonely in the wood.

 

 • "in"  се използва при женски род (die) femininen Artikel (die)  или за множествено число Plural :
  Ich bin in der Schule.

Аз съм в училище.
I'm at school.


Wir leben in verschiedenen Ländern.

Ние живеем в различни страни.
We are living in different countries.

       Грешка 3 – dann (тогава, после, след това) vs. denn (тъй като, защото, понеже)

 • "dann" на английски е "then"
  Dann gehe ich einkaufen.

Тогава отивам да пазарувам.
I will go shopping then.


Ich lese ein Buch, dann schlafe ich.

Аз ще чета книга и след това ще спя.
I'm reading a book, then I'm going to sleep

 

"denn" на английски е "because / for" като съюз, свързващ изреченията:
Ich lerne Deutsch, denn es macht Spaß.

Аз уча немски език, защото ми доставя удоволствие.
I'm learning German because it's fun.


Ich bleibe zuhause, denn ich weiß nicht ob es regnen wird.

Аз ще остана в къщи, защото не знам дали ще вали дъжд.
I stay at home because I don't know if it's going to rain

 

Ако искате да научите немски език с Немската точка, обадете се на 0889 439 120 и ще отговорим на всички въпроси.


UA-90456432-1