fbpx

JA – NEIN – DOCH

JA – NEIN – DOCH

  

JA – NEIN – DOCH

 

 

. В немския език тя се чува много често, когато става въпрос за отговори на въпроси без въпросителни думи."doch"Днес ще разгледаме под "лупа" думичката

На един въпрос без въпросителна дума мoже да се отговори с "ja" или "nein", но също така и с "doch".

 

"JA" или "NEIN" като отговори на "положителни" въпроси.

 

Един въпрос е "ПОЛОЖИТЕЛЕН", когато НЕ СЪДЪРЖА думите "NICHT" или "KEIN".

Тогава възможните отговори са "JA" или "NEIN".

 

Beispiele (примери):

 

Hast du ein Auto? – Ja, ich habe ein Auto?

 

Hast du ein Auto? – Nein, ich habe kein Auto?

 

Musst du arbeiten? – Nein, ich muss nicht arbeiten.

 

А как е при "НЕГАТИВНИ" въпроси, т. е. въпроси, които СЪДЪРЖАТ думите "NICHT" или "KEIN"?

 

При тези въпроси ние може да се съгласим или да отречем съдържанието им.

 

При СЪГЛАСИЕ (със съдържанието на негативния въпрос) казваме NEIN.

 

Beispiele:

 

Arbeitest du morgen nicht? – Nein, ich arbeite nicht.

 

Hast du am Wochenende keine Zeit? – Nein, ich habe am Wochenende keine Zeit.

 

НО, когато НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ със съдържанието на негативния въпрос, т.е. отхвърляме го, тогава казваме "DOCH".

 

BEISPIELE:

 

Hast du morgen keine Zeit? – Doch, ich habe Zeit.

Нямаш ли време утре? – Напротив, имам време.

 

Arbeitest du am Freitag nicht?- Doch!

Не работиш ли в петък? – Напротив!

 

Надявам се, че вече ще може да използвате толкова употребяваната дума "doch" свободно.

  


UA-90456432-1