Предимства на груповото обучение по чужд език

Най-важното е да си поставим ясни цели, които искаме да постигнем при изучаването на даден език. Също така трябва да сме наясно, че това е нелека задача и от нас се изисква време, но най-вече усилия и положен труд. От тук нататък трябва да си прецените, какво да изберете, групово или индивидуално обучение, това което според Вас ще бъде по-лесно и по-ползотворно.[…] Read more

Nov, 29, 2014

  Images

0

SHARE THIS